slogan

PRODUKTY

Zapytaj specjalisty
Masz do nas pytanie? - Wyślij wiadomość
Home > Produkty > Geowłóknina polipropylenowa > Geowłóknina Polyfelt PGM

Geowłóknina polipropylenowa

Geowłóknina Polyfelt PGM

Polyfelt PGM to polipropylenowa geowłóknina z włókien ciągłych wzmacnianych mechanicznie poprzez igłowanie, zaprojektowana specjalnie do naprawy nawierzchni bitumicznych, stabilizowana przeciw promieniowaniu UV


 Geowłóknina TenCate Polyfelt PGM impregnowana lepiszczem bitumicznym spełnia trzy podstawowe funkcje:

  • uszczelnianie - system PGM plus lepiszcza bitumiczne zapobiegają przenikaniu wody deszczowej do głębiej położonych warstw konstrukcji drogowej,
  • opóźnianie powstawania "spękań odbitych" - redukcja naprężeń pomiędzy warstwą spękaną i nową warstwą opóźnia powstawanie pęknięć nawierzchni,
  • dobre połączenie sąsiadujących warstw - zwiększona ilość lepiszcza oraz dobre dopasowanie się geowłókniny TenCate Polyfelt PGM do powierzchni dolnej warstwy zapewniają doskonałe, jednolite połączenie między warstwami.

Geowłóknina TenCate Polyfelt PGM stosowana jest:

  • do naprawy wszystkich nawierzchni spękanych ze stabilną podbudową zapewniającą odpowiednią nośność,
  • w konstrukcjach nowych nawierzchni, gdy warstwy podbudowy wykonane z materiałów związanych spoiwem hydraulicznym - geowłoknina TenCate Polyfelt PGM zapobiega powstawaniu pęknięć, jakie mogą się pojawić w wyniku kurczenia się tej warstwy podczas wiązania lub w wyniku naprężeń termicznych.
Nazwa
Opis
Data dodania
Rozmiar

Dane techniczne

2012-11-14
32.6 KB

Produkowana jest w następujących szerokościach: 1,00; 1,90; 3,00; 3,80.

Polecane strony:

GPH Surtex sp. z o. o
ul. B. Krzywoustego 8
81 - 035 Gdynia
Tel. Centrala:
(058) 667-45-00
Fax:
(058) 667-45-02
e-mail:
www:
stat4u